Τα Ημερολόγια του Κόσμου

Επιλέξτε μια ήμερομηνία και πιέστε το πλήκτρο "Υπολογισμός" για να εμφανιστεί η ημερομηνία αυτή και στα άλλα ημερολόγια.

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Ημερομηνία:
Ώρα: ::
Ημέρα:  

Το Ημερολόγιο αυτό έγινε από τον Πάπα Γρηγόριο τον XIII και εφαρμόστηκε στα περισσότερα καθολικά κράτη. Όπως το Ιουλιανό Ημερολόγιο, η μέρα άρχιζε τα μεσάνυχτα. Ο μέσος όρος του μήκους του έτους στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο ήταν 365,2425 ημέρες και έμοιαζε με το πραγματικό ηλιακό τροπικό έτος (η χρονική διάρκεια από Ισημερία σε Ισημερία) των 365,24219878 ημερών.

Ιουλιανή Ημέρα

Ιουλιανή Ημερα:

Στην αστρονομία συχνά χρειάζονται τα μαθηματικά αναφορικά στις ημερομηνίες, για παράδειγμα, ένας διπλός αστέρας βρίσκεται σε έκλειψη κάθε 1583,6 μέρες και η τελευταία μέση έκλειψή του έγινε στις 17 Οκτωβρίου 2003 στις 09:17 μμ Διεθνή Ώρα. Πότε είναι η επόμενη; Δεν είναι μια μικρή κίνηση εύρεσης μέσα από ένα ημερολόγιο για να καλυφθούν όλα τα σημεία στο ερώτημα, με μια απλή αφαίρεση ή πρόσθεση. Οι Ιουλιανές ημέρες απλά απαριθμούν τις ημέρες και το κλάσμα που έχουν παρέλθει από την αρχή της Ιουλιανής εποχής, η οποία καθορίζεται σαν έναρξη, το μεσημέρι της Δευτέρας την 1 Ιανουαρίου 4713 πΧ, στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Τροποποίηση Ιουλιανής μέρας:

Εφ' όσον κάθε περιστατικό έχει καταγραφτεί, η ανθρώπινη ιστορία μπορεί να γραφτεί σαν ένας θετικός αριθμός Ιουλιανής μέρας, όταν σχετίζεται με σύγχρονα γεγονότα. Μια Τροποποίηση Ιουλιανής μέρας δημιουργείται αφαιρώντας 2400000,5 από τον αριθμό μιας Ιουλιανής μέρας, ξαναπαρουσιάζοντας έτσι τον αριθμό των ημερών που παρήλθαν από τα μεσάνυχτα (00:00 Διεθνής Ώρα) στις 17 Νοεμβρίου 1858.

Ιουλιανό Ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Το Ιουλιανό ημερολόγιο αναγγέλθηκε το 46 π.Χ. και υπέστη πολλές τροποποιήσεις πριν φθάσει στην τελική μορφή το 8 μ.Χ. Το ημερολόγιο αυτό διαφέρει από το Γρηγοριανό μόνο στον προσδιορισμό των δίσεκτων ετών εξαιτίας της απουσίας της διόρθωσης για τα έτη που είναι διαιρετά με το 100 και το 400 στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στο Ιουλιανό ημερολόγιο κάθε θετικό έτος είναι ένα δίσεκτο έτος αν διαιρείται με το 4.
Οι μέρες υπολογίζονται ότι ξεκινούν τα μεσάνυχτα και ο μέσος όρος του μήκους του έτους είναι 365,25 μέρες ισοδύναμο με ένα τροπικό έτος. Το ημερολόγιο αυτό ήταν συγχρονισμένο με τις φάσεις της Σελήνης.

Εβραϊκό Ημερολόγιο

Ημερομηνία:
Εβραϊκός μήνας:

Το εβραϊκό ημερολόγιο δέχεται ταυτόχρονα διατήρηση ευθυγράμμισης μεταξύ των μηνών και των εποχών και συχρονίζει τους μήνες με τη Σελήνη. Είναι ένα Ηλιοσεληνιακό ημερολόγιο. Έχει κανονικά και εμβόλιμα έτη. Οι μέρες αποφάσισαν να αρχίζουν με την ανατολή του Ήλιου και το ημερολόγιο αποφάσισαν πως άρχισε τη δύση τη νύχτα πριν τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 3761 π.Χ στο Ιουλιανό ημερολόγιο ή την Ιουλιανή μέρα 347995,5. Η εβδομάδα ξεκινά από το Σαββάτο. Ο μέσος όρος του χρονικού μήκους του μήνα είναι 29,530594 μέρες, όμοιο με το μέσο Συνοδικό Μήνα της Σελήνης (χρονικό διάστημα από τη Νέα Σελήνη στη Νέα Σελήνη, που είναι 29,530588 μέρες.)

Ισλαμικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Μέρα της Εβδομάδας:

Το Ισλαμικό ημερολόγιο είναι καθαρά Σεληνιακό και αποτελείται από 12 εναλλασσόμενους μήνες των 30 και 29 ημερών με τον τελευταίο μήνα να έχει 29 μέρες εκτός και αν είναι δίσεκτο έτος, οπότε έχει 30 μέρες. Τα δίσεκτα έτη ακολουθούν έναν κύκλο 30 ετών και εμφανίζουνται στα έτη 1, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, και 29. Οι μέρες ξεκινούν στην ανατολή του Ήλιου. Η εβδομάδα αρχίζει από την Παρασκευή  και γενικά το ημερολόγιο εμφανίζεται να έχει έναρξη στις 16 Ιουλίου 622 μ.Χ. στο Ιουλιανό ημερολόγιο ή την Ιουλιανή μέρα 1948439,5 όπου αυτήν την ημέρα ο Προφήτης πήγε από τη Μέκκα στη Μεδίνα. Κάθε κύκλος των 30 ετών έχει 19 κανονικά έτη από 354 μέρες και 11 δίσεκτα έτη από 355 μέρες. Έτσι, ο μέσος όρος του χρονικού μήκους του έτους είναι (19χ354+11χ355)/30=354,365 μέρες, με ένα μέσο μήκος μήνα 29,53055 ημερών, το οποίο προσεγγίζει πολύ τον μέσο Συνοδικό Μήνα της Σελήνης των 29,530588 ημερών, με το ημερολόγιο να ολισθαίνει μόνο μία μέρα κάθε 2525 έτη, αναφορικά στη Σελήνη. Από τότε το ημερολόγιο είναι σταθερό στη Σελήνη, όχι στο ηλιακό έτος, οι μήνες μετατοπίζονται αναφορικά στις εποχές, με κάθε μήνα να αρχίζει περίπου 11 μέρες νωρίτερα από κάθε διαδοχικό έτος. Αυτό το ημερολόγιο χρησιμοποιείται κατά κανόνα, στον Ισλαμικό κόσμο.

Περσικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία:

Μέρα της Εβδομάδας:

Το ημερολόγιο αυτό έχει 12 μήνες, οι έξι πρώτοι έχουν 31 μέρες, οι επόμενοι έχουν 30 μέρες και ο τελευταίος μήνας έχει 29 μέρες σε κανονικό έτος, ενώ σε δίσεκτο έχει 30 μέρες.
Το μήκος του έτους εδώ, πλησιάζει το πραγματικό Ηλιακό Τροπικό έτος των 365,24219878 ημερών και το Περσικό ημερολόγιο παρουσιάζει ένα λάθος μόνο μια ημέρα κάθε 3,8 εκατομμύρια έτη. Είναι καθαρά ηλιακό ημερολόγιο και δεν σχετίζεται καθόλου με τη Σελήνη.

Ημερολόγιο των Μάγια

Εκτενής Αριθμός
. . . .

Haab:  
Tzolkin:  

Οι Μάγιας είχαν τρία ημερολόγια: το Εκτενής Αριθμός, το Χάαμπ και το Τζολκίν. Το πρώτο ήταν για το κυριότερο για ιστορικούς σκοπούς, το δεύτερο ήταν αστικό και το τρίτο ήταν θρησκευτικό. Η βάση όλων ήταν μια σειριακή αρίθμηση ημερών χωρίς να συγχρονίζονται στον Ήλιο ή τη Σελήνη. Τα δύο πρώτα είχαν κύκλο 360 ημερών και 365 ημερών αντίστοιχα. Το τρίτο ημερολόγιο είχε 20 περιόδους των 13 ημερών. 


Ημερολόγιο Baha'ν
Ημερομηνία:

Kull-i-Shay: 
Vαhid: 
Έτος: 
Μήνας: 
Μέρα: 
Μέρα Εβδομάδας:  


Αστικό Ημερολόγιο Ινδιών
Ημερομηνία:


Μέρα της εβδομάδας:

Ημερολόγιο της Γαλλικής Επανάστασης
Ημερομηνία:

Annιe de la Rιpublique
Mois de
Dιcade Jour

Ημερολόγιο ISO-8601 Εβδομάδα και Ημέρα, Ημέρα Έτους

Unix time() value

Ημέρα
εβδομάδας
έτους
Ημέρα
έτους
Unix time() value:

Excel Serial Day Number

1900 Date System (PC)
Excel serial day:
1904 Date System (Macintosh)
Excel serial day:


αααααα


Πηγή : http://www.astro.gr/

Επιστροφή
Επιστροφή