Πώς ο εγκέφαλος διαβάζει τις λέξεις!Μιχάλης Τσώνης
Ιατρός, Ρόδος

Πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τις λέξεις!

Το παρακάτω κείμενο υπάρχει στο διαδίκτυο αρκετό καιρό, διαβάστε το με άνεση και αυτοπεποίθηση. Μην σας ξενίζει το πώς είναι γραμμένο, , μπορείτε να το διαβάσετε «νεράκι»  . Ακολουθούν   προσωπικά σχόλια που ποτέ δεν έχω δει αλλού , όμως πρέπει να αποτιμηθεί  αυτή η ανακάλυψη και να γίνουν κάποια λίγα σχόλια παιδαγωγικής υφής....

Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο τυο Κμτρπιαιζ, δνε πεαιζι ρλόο
με τι σριεά ενίαι τιθεπομοετνα τα γταμαμρά μσέα σε μαί λξέη, αεκρί το
πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί σητ στωσή θσέη.

Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς κια να μροπετίε να τςι
δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας
δνε δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξέη αλλά τνη λξέη σνα σνύλοο.

Ατίπτσυεο ε
;

 Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn't mttaer
 in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is
 taht the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae.

 The rset can be a total mses and you can sitll raed it wouthit
 porbelm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by
 istlef, but the wrod as a wlohe.

 

Σχόλια: 

1. Θυμάστε που όλοι έλεγαν ότι ΔΕΝ πρέπει να καταργηθεί η διδασκαλία του συλλαβισμού του τύπου «γου και ά , ΓΑ» , «του και ά, ΤΑ» , όλο μαζί; ....ΚΑΤΣΟΥΛΙ! Το αντεπιχείρημα ήταν , ότι ο μαθητής απομνημονεύει οπτικά την λέξη και άρα πρέπει να την μάθει οπτικά. Αυτή η ανακάλυψη είναι ισχυροτέρα του παλαιού ισχυρισμού. Δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η οπτική εικόνα της λέξης όσο το να διατηρηθεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα αυτής και τα υπόλοιπα ας ανακατευτούν κατά το δοκούν! Ο εγκέφαλος την αναγνωρίζει, διότι λειτουργεί με τρόπο που το επιτρέπει και αυτό είναι προς περαιτέρω διερεύνηση ...

2. Θέλετε να κλέψετε σε ένα παιγνίδι με αναγραμματισμό; Θέλετε να ευνοήσετε κάποιον; Βάλτε του να βρει την λέξη « Λ υ ι ρ θ α β ο ν ς » . ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙ! (Εσείς ακόμη δεν την βρήκατε;) Θέλετε να ΜΗΝ ΤΗΝ ΒΡΕΙ; Βάλτε του «Βοναιρθυλς» (Σιγά να μην την βρει αμέσως!)

3. Εκφράζω την εικασία , ότι αν οι πρώτες λέξεις που μαθαίνουν οι μικροί μαθητές έχουν το πρώτο και το τελευταίο γράμμα με παχείς χαρακτήρες, θα μάθουν ταχύτερα ανάγνωση. (Ας πάει κάποιος να κάνει έρευνα , μπορεί και να μην παίζει ρόλο, αλλά ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ, οπότε είμαστε μπροστά σε κυριολεκτικά συγκλονιστική ανακάλυψη.)

4. Δεν ξέρω αν σας δυσκόλεψε κάποια λέξη, την μικρή μου κόρη την δυσκόλεψε η λέξη «Καίμπριτζ» προφανώς διότι δεν την είχε ξαναδεί, δεν την είχε καταχωρίσει στην μνήμη της, άρα είναι αντικειμενικώς αδύνατον να γίνει ανάσυρση με αναγραμματισμό. Στα Αγγλικά αν δεν ξέρετε κάποια λέξη καθόλου, δεν είναι δυνατόν να την διαβάσετε, είναι λογικό.

5. Έτσι εξηγείται που την πρώτη φορά που πήγα να διορθώσω τυπογραφημένο κείμενο μιας σελίδας Α4  διέγνωσα «Όλα Καλά» και είπα «τυποθείτω» και ο έμπειρος τυπογράφος χαμογελαστά μου βρήκε ....30 λάθη τέτοιου ή παρεμφερούς τύπου! Αυτός διάβαζε από το τέλος προς την αρχή! Αυτό φυσικά πριν από τους ορθογράφους του «γουώρντ» ε; 

5. Για άλλη μια φορά αποδεινύεται, ότι η επιστημονική αλήθεια είναι μπροστά στα μάτια μας και κρύβεται. Κρύβεται από την «κοινή λογική» και από τις λογικές που κουβαλούν όλοι του τύπου «έτσι είναι άν έτσι νοιώθετε, αν έτσι νομίζετε, αν έτσι σας φαίνεται «λογικό»!»  «Ο μαθητής μαθαίνει την εικόνα της λέξης!» Όχι! «Ο μαθητής μαθαίνει τα στοιχειώδη μέρη της λέξης, τις συλλαβές!» Τελικώς είχαν και οι δύο ΑΔΙΚΟ και δίκιο οι φοιτητές του Καίμπριτζ για να αποδειχθεί άλλη μια φορά, ότι ουδείς επιτρέπεται να υποστηρίζει ισχυρισμούς που δεν έχουν επαληθευθεί επιστημονικά . αν τα πράγματα ήταν όπως φαίνονται ότι είναι, δεν θα χρειαζόμαστε την επιστήμη , αλλά την «κοινή λογική» Φυσικά και δεν είναι έτσι και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ένα μικρό στοιχείο αυτογνωσίας και επιστημολογικού- φιλοσοφικού στοχασμού για τους διαφόρους προπέτες που μας υποδεικνύουν τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε ΧΩΡΙΣ ΕΡΕΥΝΑ!

Γιάννης Π. Πλατάρος
http://homepages.pathfinder.gr/Plataros2/grafh_anakath.htm